mrhenry

LTC/USDT múc theo setup

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
- Ngày hôm nay choi coin này nhé.
- Khung 4H trên EMA , Pinbar + Key tăng xuất hiện.
- Múc nó ở vùng giá càng gần ema21 càng tốt.
- Dùng lỗ dưới hỗ trợ.
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư
Giao dịch đang hoạt động: giá đang đi đúng hướng dù gặp cản nhé anh em. cứ bình tõm.
Giao dịch đang hoạt động: Chuyển STL về điểm vào lệnh.
Ai vào nhiều lệnh cân nhắc chốt bớt vị thế đã lãi 10% từ entry
Giao dịch đang hoạt động: Vẽ vời như cái luềnh. vẽ đâu chạm đúng đó như vậy có gọi là ăn may không??? Nhưng ăn may có tiền còn hơn mất tiền. Ông nào còn lệnh LTC tiếp tục vào lại ngay chân Fibo ăn vòng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.