TinhKaka

Shot LTC | Xu hướng H1 xuất hiện mô hình đảo chiều vai đầu vai

Giá xuống
BINANCE:LTCUSDTPERP   Litecoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Shot LTC tại giá 83 -83.5
SL 85

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.