dinhchien

LUNAUSDT - Tăng theo Dow 12/12/2021

Giá lên
BINANCE:LUNAUSDT   Luna / TetherUS
1. UPTREND PATTERN: Đỉnh sau cao hơn + Đáy sau cao hơn + Nến đóng cửa nằm trên Đỉnh cao.
2. DOWNTREND PATTERN: Đáy thấp hơn + Đỉnh thấp hơn + Nến đóng cửa nằm dưới Đáy thấp.
3. Quy tắc vào lệnh:
BUY: khi xuất hiện Đỉnh cao hon hoặc Đáy cao hơn.
SELL: Khi xuất hiện Đáy thấp hơn hoặc Đỉnh thấp hơn.

>>> Vào lệnh ngay có tỉ lệ risk/reward = 1/1... hoặc chờ phá xu hướng giảm như trên chart.
Bình luận: 2. DOWNTREND PATTERN: