dinhchien

LUNAUSDT - Tăng theo Dow 12/12/2021

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
BINANCE:LUNAUSDT   Luna / TetherUS
1. UPTREND PATTERN: Đỉnh sau cao hơn + Đáy sau cao hơn + Nến đóng cửa nằm trên Đỉnh cao.
2. DOWNTREND PATTERN: Đáy thấp hơn + Đỉnh thấp hơn + Nến đóng cửa nằm dưới Đáy thấp.
3. Quy tắc vào lệnh:
BUY: khi xuất hiện Đỉnh cao hon hoặc Đáy cao hơn.
SELL: Khi xuất hiện Đáy thấp hơn hoặc Đỉnh thấp hơn.

>>> Vào lệnh ngay có tỉ lệ risk/reward = 1/1... hoặc chờ phá xu hướng giảm như trên chart.
Bình luận:
2. DOWNTREND PATTERN:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.