Legend_invester

ALTCOIN LUNA Hồi phục ngắn hạn

Legend_invester Premium Cập nhật   
BINANCE:LUNAUSDT   Luna / TetherUS
Sau khi giảm mạnh từ vùng thủng hổ trọ 75 xuống 23 . Luna dự kiến sẽ quy hồi fibo 0.382 như chart trong ngắn han
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Thủng hổ trợ 23 . Dừng lỗ

Telegram trao đổi Crypto: t.me/+LSTzhAvgTVkwNWI1
Telegram Channel Crypto: t.me/TradeCoinLegendchannel
Telegram Channe Chứng khoán: t.me/happyinveststock
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.