ProTraderNo1

MASTERCARD (MA) CỔ PHIẾU ỔN ĐỊNH NHẤT WALL STREET

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Trong hàng thập kỷ qua, lĩnh vực thanh toán đã có nhiều tiến bộ, thị trường chứng khoán Mỹ cũng nhiều biến động. Tuy nhiên có một cổ phiếu "khó tin" đã vượt qua mọi biến động và tăng cực ổn định trong ngần ấy thời gian. Đó là Mastercard! Cổ phiếu này có lẽ còn đáng để đầu tư hơn cả Apple hay Facebook, bởi tính ổn định đến "khó tin" của nó. Nếu bạn mở chart D1, thu nhỏ biểu đồ và dò về hàng chục năm trước, bạn sẽ thấy điều đó. Quá khứ chưa chắc phản ánh được tương lai, tuy nhiên có thể đoán định ít nhất 80% tương lai. Ít nhất đây cũng là cổ phiếu cho các nhà đầu tư thích sự ổn định.
Chiến lược tham khảo từ ProTrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.