ProTraderNo1

MASTERCARD INC (MA), CỔ PHIẾU KÌ DIỆU CỦA PHỐ WALL

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
MasterCard là một công ty đa quốc gia có trụ sở ở Purchase, New York, Mỹ. Lĩnh vực kinh doanh của công ty này là thực hiện nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng của người mua và người bán sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thương hiệu "MasterCard" để mua sắm. Cổ phiếu Mastercard đã trải qua một đợt phục hồi mạnh và sắp tới, theo dự đoán, cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng mạnh và có thể tái lập đỉnh trong tháng 7. Nhìn biểu đồ giá của Mastercard hàng chục năm qua, ta thấy đây là một cổ phiếu kì diệu khi liên tục tăng rất đều, bất chấp mọi sự kiện đã diễn ra trong nhiều năm. Bởi vậy, Mastercard nên là một lựa chọn an toàn cho bất kỳ nhà đầu tư nào muốn đầu tư lâu dài.
Chiến lược tham khảo được phân tích bởi ProTrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.