BINANCE:MANABTC   Decentraland / Bitcoin
27 lượt xem
0
mana cần vượt đc vùng kháng cự gần nhất để tiếp tục xét những điều kiện khác tiến tới vùng kháng cự bên trên tg 10
%
sl 3%

Bình luận