khoahuynh

10-07-2021: đất MANA chuẩn bị sụp hố

BINANCE:MANAUSDT   Decentraland / TetherUS
Giá đất MANA đã tiếp cận với vùng MPL nên sell tại vùng này với mục tiêu chốt lời theo như hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.