BINANCE:MATICBTC   MATIC Network / Bitcoin
Cặp giao dịch Matic/BTC dường như đang tạo một vùng tích lũy khi giá đã đi ngang 43 ngày. Bolinger trên đồ thị tuần đã thắt lại báo hiệu một sự thay đổi sắp xảy ra.
Về chiều tăng giá Matic cần có một cây nến tuần đóng trên 205BTC thì mới có thể bứt phá mạnh.
Về chiều giảm giá. Nếu có cây nến ngày đóng dưới 172BTC thì giá sẽ giảm mạnh.
Rất có thể từ 12 - 15 ngày nữa Matic sẽ có những biến động rất mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.