nguyenduy2012

MATICUSDT H4 xu hướng tăng

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
MATICUSDT H4 xu hướng tăng

Giá đang nằm trên EMA89 H1, M15 cho thấy xu hướng tăng
Theo Fibo retracement giá có thể hồi về vùng kháng cự 0.618, 0.5 ,
nằm trong vùng giá ema và bật lên

Kết luận: Canh mua tại vùng hỗ trợ Fibo 0.618, 0.5 và chốt lời tại vùng 1.618

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.