khoahuynh

24-06-2021: MATICUSDT canh sell khi tăng điều chỉnh

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Nếu giá không phá gãy được đường trend giảm thì kỳ vọng sẽ giảm gãy luôn vùng hỗ trợ. Ta canh sell tại đường trend giảm khi có tín hiệu đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.