HTPHONG

Mô hình cốc MATIC

Giá lên
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Phá vỡ kháng cự miệng cốc ta sẽ có một giao dịch xác suất thắng cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.