mrhenry

MATic/usdt múc theo entry

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
- sport theo hình.
- chia vốn vào lệnh
- lý do vào thích thì ib hoặc comment nhé mình lười gõ
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên
Bình luận: đã có lợi nhuận 10% từ điểm vào
Bình luận: dính STL ai còn thì giữ tớ thì mất huề con này :))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.