haudinh92

Easy Tradinh - BACS K8 Nhận định đồng MATIC/USDT

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Em xin phân tích đồng MATIC/USDT theo dưới đây:
Nhìn vào chart khung 4H ta thấy chart theo mô hình nêm giảm giá, đường trendline breakout, phân kỳ đảo chiều giảm nên đồng MATIC/USDT có xu hướng tăng
Ta thấy chart chưa break khỏi vùng kháng cự nên Matic cần vượt điểm 1.983 để đẩy giá đi lên
Sau khi break ta vào lệnh như sau
Entry: 1,983
Stoploss: 1.466
TP1: 2.060
TP2: 2.238
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.