Legend_invester

Today Altcoin Matic 23/06

Giá lên
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Matic H4 Hoàn thành mẫu hình vai đầu vai phá vai phải thành công & có 1 nến đỏ nhỏ vol nhỏ hơn nến xnh xác nhận tăng tiếp diễn
Mục Tiêu 1 0.55
Mục tiêu 2 0.59
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Telegram trao đổi Crypto: https://t.me/Investercryptochanel
Telegram Channel Crypto: https://t.me/kenhdautugroup
Telegram Channe Chứng khoán: https://t.me/happyinveststock
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.