Tungle111

MATIC đã phá vỡ kháng cự mô hình nêm giảm

Giá lên
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
MATIC đã phá vỡ kháng cự mô hình nêm giảm ở vùng giá 1.7, khả năng cao sẽ tiến đến vùng kháng cự tiếp theo của mô hình nên khung Daily 1.95. Hiện Bitcoin cũng đã vượt qua 36k .
Bình luận: Bitcoin đang có đợt xả hàng hiện đang mất mốc 33k, nhưng Matic vẫn chưa phá vỡ được hỗ trợ 1.40.
Giao dịch đang hoạt động: Vẫn giữ Matic và không dùng margin, BTC đã hình thành Bullish Pinbar từ hỗ trợ 31k
Giao dịch đang hoạt động: Vẫn giữ Matic và không dùng margin, BTC đã có confirm candle ở gần 38k sau khi hình thành Bullish Pinbar từ hỗ trợ 31k
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.