HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
KQLN 2018 khả quan của MBB giúp các nhà đầu tư yên tâm.
Giá vẫn đang chạy trong 2 ngưỡng kháng cự tại 23.9 và hỗ trợ tại 19.2, với xu hướng kỹ thuật khá trung tính. Tuy nhiên có thể thấy downward trendline đã break lên trên tại timeframe D1, sau đó cũng đã xảy ra quá trình retest trendline và ngay lập tức thể hiện xu hướng tăng giá. Mục tiêu test lại kháng cự 23.9 cũ đang ở trước mắt.