HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Các ngân hàng Q1 đều tăng trưởng rất tốt không đồng nghĩa với các Quý còn lại sẽ tăng trưởng như Q1 có thể kịch bản sẽ trùng xuống hoặc có thể đảo chiều trong trung hạn. Tiếp tục theo dõi nếu nếu có điều chỉnh sâu 1 chút theo sóng như hình sẽ là kỳ vọng bứt phá trong tương lai. Mua thời điểm này có vẻ là hơi cao hãy kiên nhẫn chờ đợi sự giá điều chỉnh để có hành động tiếp theo!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.