HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Các mã ngân hàng hiện nay đang rất hot. Cùng với việc FED giữa nguyên lãi suất thì thời điểm này rất nhạy cảm