tradafx

Bài 3: Phân biệt Impluse (Chuyển động chủ đạo) và Correction

Đào tạo
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Bài 3: Phân biệt IMPULSE (Chuyển động chủ đạo) và CORRECTION (Vùng hồi) của thị trường

Impulse và Correction chính là một cách diễn giải khác của thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng.
Tuy nhiên, có rất nhiều trader vẫn còn nhầm lẫn 2 khái niệm này.
Hãy theo dõi video này để hiểu rõ hơn về các phân biệt Impulse và Correction.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.