bhbokinhvan

200% với Mbox

Giá lên
BINANCE:MBOXUSDT   MBOX / TetherUS
Mbox đã giảm 40% so với đỉnh cách đây 2 ngày.
Lực bán đã giảm rất nhiều, đang có dấu hiệu đảo chiều. Và tăng mạnh trở lại
Target 20usd (200%) so với giá hiện tại khoảng 10usd.
Chúc may mắn :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.