NamDaoFX

MBOXUSDT - Kèo nhân 2 của anh em là đây chứ đâu

Giá lên
BINANCE:MBOXUSDT   MBOX / TetherUS
xin chao mọi người, đây là kèo phân tích deal rất tiềm năm với lợi nhuận x2 vs một stoploss rất gần.
chúc anh em giao dịch thuận lợi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.