VuHungFX

Chờ hình thành tay cầm để mua

HNX:MBS   MB SECURITIES JSC
27 lượt xem
0
Do dịch lên ngành chứng khoán được hưởng lợi đặc biệt là các công ty chứng khoán và còn hưởng lợi đến cuối năm, thời gian này là giai đoạn điều chỉnh quan trọng, nhưng là điều chỉnh nhẹ cần tích lũy để bứt phá tiếp!

Bình luận