HoangMinhchannel

MBS tạo mô hình đảo chiều ngắn hạn

Giá lên
HNX:MBS   MB SECURITIES JSC
MBS trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối tích cực khi tại vùng hỗ trợ 35.3 - 36.7 đang có tín hiệu bật lên khi mô hình 2 đáy được tạo. Vị trí breakout quan trọng hiện tại đang là 40 .99, nếu như thị trường có sự xác nhận vượt qua khỏi vùng Neckline này thì giá sẽ tiếp tục tăng điểm.

Dự kiến mốc mục tiêu của MBS sau khi thoát ra khỏi vùng Neckline sẽ là 45.7 - 45.8.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.