vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU MBS

HNX:MBS   MB SECURITIES JSC

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung D1 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ Trợ 37.000đ - 38.000đ Nếu vùng Hỗ Trợ không bị đâm thủng, giá CP MBS có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 44.000-48.000đ

- Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi tôi vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm nhẹ sau đó tăng mạnh .
- Kế hoạch giao dịch Cổ Phiếu MBS
Có thể canh MUA quanh mốc 37.000đ -38.000đ
Chốt lời 44.000đ - 48.000$ .Chúc Anh/Chị có thêm thông tin để đầu tư hiệu quả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.