UPCOM:MCM   MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY
14 lượt xem
0
Mộc châu Milk
Năm 2020, Sữa Mộc Châu đạt hơn 2.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2019, nhưng thấp hơn gần 3% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 281 tỷ đồng, tăng 68% và vượt 78% kế hoạch năm.