thang2

mco/btc 1d

BITTREX:MCOBTC   None
1. hỗ trọ kháng cự
mco 1d đang nằm vùng hỗ trợ số 1 của trend tăng
đang vào mô hình giá tam giá đỉnh giảm dần , đáy cao dần
2 lý thuyết down
xu thế chính : tăng
xu thế cấp 2 : giảm
điều kiện tiếp diễn xu thế chính: giá ko vỡ vùng hỗ trợ số 2 và vượt đc đỉnh lần trước
3. đang nằm trên đường ema 89 thể hiện xu hướng tăng mạnh
hiện giá đang nằm trong vùng giữa 2 Ema 89 và Ema 34
4 đang giảm về vùng cạnh dưới của bb
5 volume yếu . nến thân nhỏ râu trên dưới ngắn
6. macd mở 4 cây histogram âm
7 . fibo đo từ vùng 2 lên 3 thì giảm về vùng 0.786 sau đó hồi lên vùng 0.236 chứng to phe mua nhiều nhưng vol cho thấy ko đủ mạnh để phá qua điểm 0.1 để tiếp tục xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.