Phamdong1969

MDA có dấu hiệu tăng giá

Giá lên
BINANCE:MDABTC   Moeda Loyalty Points / Bitcoin
MDA là một trong ố ít đống coin không bị ảnh hưởng của trân bão đêm ngày 24/9
Mọi tín hiệu kỹ thuật đang cho tăng giá
Vùng kháng cự của MDA là 0.000085 và 0.00010
Vùng hỗ trợ 0.000066 ( yếu )
0.000058 ( mạnh )