King_Jacky

MDX - Bài tập phân tích TBT

BINANCE:MDXUSDT   MDX / TetherUS
31 lượt xem
0
Tìm điểm vào lệnh MDXUSDT
Bước 1: Tìm BO
Bước 2: Tìm Entry
Bước 3: Tìm SL

Bình luận