VuHungFX

Chờ mua đừng đu đỉnh!

HOSE:MIG   TCT CP BAO HIEM QUAN DOI
Sau làn sóng dịch lần thứ 4 mn đã ý thức được việc bảo về sức khỏe rất là quan trọng, ý thức được tầm quan trọng của bảo hiểm cho bản thân và gia đình, mn sẽ không còn do dự mua bảo hiểm nữa mà tích cực tham gia Tiến tới chính phủ sẽ ra điều luật mới quy định về bảo hiểm "cho phép các tố chức nước ngoài nắm giữ tỉ lệ % vôn hóa cao", nếu điều luật được thông thì ngành BH có mức tăng trưởng chóng mặt. Ae nên chú ý nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.