Chauvd

MITH long

Giá lên
BINANCE:MITHBTC   Mithril / Bitcoin
MITH là coin mới lên sàn, theo đồ thị 3h sau chuỗi ngày giảm giá không phanh thì lực cover hàng xuất hiện,
TG tôi đề nghị là 3026 sat, let buy.
Bình luận: Done taget, 45% so far
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.