kudangsung1201

Đồ thị MONA/USD ngày 12.4.2019

Giá lên
BITTREX:MONAUSD   MonaCoin / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị MONA/USD khung D đã cho tín hiệu thoát trend giảm, tuy nhiên tín hiệu chưa đủ mạnh, chart MONA/ BTC có dấu hiệu test đáy.
Vậy nên xu hướng tăng trước nhất lên Target 1, lợi nhuận khoàng 25%
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.