kudangsung1201

Đồ thị MONA/USD ngày 12.4.2019

Giá lên
BITTREX:MONAUSD   MonaCoin / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị MONA/USD khung D đã cho tín hiệu thoát trend giảm, tuy nhiên tín hiệu chưa đủ mạnh, chart MONA/ BTC có dấu hiệu test đáy.
Vậy nên xu hướng tăng trước nhất lên Target 1, lợi nhuận khoàng 25%
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.