Ly_Hoang_Official

#MRNA - Sự NGÁO GIÁ của thị trường và điểm chốt lời của cổ đông?

Giá xuống
NASDAQ:MRNA   Moderna, Inc.
Như trong bài phân tích trước đó Hoàng đã phân tích các dấu hiệu cho 1 nguy cơ chốt lời rất mạnh đối với mã cổ phiếu này!
Nhưng cho đến nay, giá đã tăng từ 335$ => 443$ (tăng hơn 112$/cổ phiếu)
Và nguyên tuần qua, Hoàng đã dừng giao dịch với mã này để giảm thiểu số tiền thua lỗ và cũng để chờ xem hình thái vận động của MRNA sau 1 tuần sẽ là gì?
Và đây là kết quả (mời anh chị em xem hình)

Thứ 2 tuần tới, Hoàng sẽ tiếp tục rải lệnh Bán với khối lượng nhỏ tại các vùng giá từ 443 trở xuống và cho đến khi có tín hiệu trên khung D1 xác định giá sẽ tiếp tục giảm và chắc chắn về khả năng tạo đỉnh tại 443$ => Hoàng sẽ mở những lệnh bán (khối lượng lớn) với sự quyết đoán của cá nhân!

Nếu đến thứ 5 tuần sau giá giảm và tiếp tục được giữ tại vùng 330$ - 350$
=> Hoàng sẽ tiếp tục vào thêm lệnh bán với khối lượng bằng 1/2 tổng khối lượng phía trên (Vùng giá >400$)

Ước tính thời gian để giá có thể đi hết chu kỳ điều chỉnh mạnh này sẽ là khoảng 1 tháng trước kỳ Báo cáo doanh thu tiếp theo (10/11/2021)
Tức là vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10. Để sau đó chúng ta lại buy theo xu hướng chính!
Chúc mọi người may mắn trong thương vụ này!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.