Ly_Hoang_Official

MSFT - THAM KHẢO KẾ HOẠCH BẮT ĐÁY

NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
🔎 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭
PHÂN TÍCH CƠ BẢN:
▪️ Trong quý tài chính thứ ba của Microsoft ( MSFT ), doanh thu đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập sau điều chỉnh tăng 14%. Cả hai kết quả đều đánh bại ước tính đồng thuận của các chuyên gia Phố Wall.
▪️ Microsoft đang hoạt động rất mạnh mẽ trong tất cả phân khúc. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của LinkedIn đã tăng từ mức 25% trong cùng kỳ năm ngoái lên 34%. Tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng văn phòng cũng tăng từ mức 5% trong cùng kỳ năm ngoái lên 11% trong quý vừa rồi.
▪️ Cổ phiếu đã giảm 20% từ đầu năm đến nay. Định giá của Microsoft vào đầu năm có thể nghiêng về phía đắt đỏ nhưng với hệ số giá trên thu nhập hiện đang ở mức 28 lần, cổ phiếu của ông lớn phần mềm có vẻ hấp dẫn hơn rất nhiều. Với mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập hai con số của Công ty, cổ phiếu có vẻ đang có định giá hợp lý ở các mức này và mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư trong dài hạn.
ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT:
- MACD: Đang ở ngưỡng âm lớn và nhờ nhịp điều chỉnh 2 phiên vừa rồi đã khiến động lượng bán yếu đi => cho thấy hướng điều chỉnh (có thể là đảo chiều)
- Stoch: Đang chớm vượt lên mức 20 sau khi hoàn thành xong chu kỳ tăng > giảm của sự phân kỳ (tăng) trước đó => cho thấy 1 chu kỳ tăng ngắn hạn mới đang xuất hiện và có thể là điều kiện của 1 sóng điều chỉnh lớn cho chu kỳ trung hạn.
Mời anh chị em xem biểu đồ....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.