PhuongNamAnalyst

Phiên Giao dịch tối của MSFT ngắn hạn

Giá xuống
NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
Mặc dù BCDT ra tốt nhưng sau phiên tối qua ảnh hưởng của COVID tại thị trường Mỹ tại các bang tăng 5% vẫn ảnh hưởng đến mã MSFT , dự báo tối nay giảm 2,6%, đây là giao dịch ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.