PhuongNamAnalyst

Giao dịch đầu cơ MSFT ngắn hạn

Giá lên
NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
NASDAQ:MSFT
Mã Microsoft hiện tại đang có 1 đà tăng trưởng khá ổn định, biên độ giao động thấp, sắp tới ngày 22/10 sẽ tiến hành báo cáo doanh thu quý 3, đây là thông tin quan trọng thúc đẩy mã tăng thời điểm này, kỹ thuật ngắn hạn mua ở các vùng giá 216 - 218, mục tiêu giá đạt được 225 - 227
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.