hoangvuanh7693

Xuất hiện lực mua

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Đang lúc khủng hoảng như thế này mà không giảm, thậm chí còn tăng và xuất hiện lực mua rất lớn thế kia, một dấu hiệu khá tốt. Tất nhiên chúng ta vẫn cần chờ đợi thêm, cần nhiều tín hiệu xác nhận hơn nữa để quyết định vào lệnh, đây là vùng giá quan trọng, phải theo sát những diễn biến để không bỏ lỡ cơ hội mua và nắm giữ dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.