nguyenphuthinh0311

[MSN Masan Group] Cơ hội chờ mua lên

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Chiến lược sử dụng: Cung Cầu (Supply & Demand)

Vùng mua: Demand Zone (DZ)
Vùng bán: Supply Zone (SZ)

---------------------------
Phân tích hiện trạng:

- Tuần (W): xu hướng lên
- Ngày (D): giá đang hồi về vùng mua ngày (ô vàng) lồng trong vùng mua tuần (ô xanh)

Khuyến nghị mua như sau:
- Điểm mua: 78,600
- Cắt lỗ : 77,000
- Chốt lời : ~87,000Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.