HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Miệt mài giảm suốt gần 2 năm đến thời điểm hiện tại khi mà thị trường đang bị bán tháo mạnh thì cổ phiếu của Masan vẫn trụ vững ở vùng hỗ trợ này suốt gần 3 tháng qua, điều này cho thấy lực mua ở vùng này vẫn có và lực bán đến đây là không còn nhiều. Xem các báo cáo tài chính của Masan thì các thông số cũng đều rất tốt, lãi ròng tăng, vốn chủ sở hữu qua các năm vẫn tăng, vậy mà 2 năm qua miệt mài giảm, điều này có vẻ hơi lạ. Thời điểm trước, giá có tăng sau đó lại bị bán xuống, có lẽ nên đợi khi giá có một động lực tăng trưởng thật sự mạnh mẽ mua vào cũng không muộn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.