Da_Vinci

MSN: Kỳ vọng có nhịp tăng ngắn hạn

HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Giá cổ phiếu MSN đang có nhịp hồi phục 2 tuần vừa qua khi giá tăng từ vùng 72 lên 80 (tức 11%). Giá đang phản ứng ở vùng giá 80 vì đây là vùng kháng cự mạnh. Nếu giá bứt phá qua khỏi vùng kháng cự mạnh này, thì có thể cho điểm vào. Nhưng chú ý giá sẽ gặp các ngưỡng kháng cự tiếp theo là 88-90, cao hơn là 98-100. Thận trọng khi thị trường chung vẫn đang trong xu thế điều chỉnh trung hạn. Do đó, phải có điểm cắt lỗ cụ thể nếu trường hợp trên xảy ra. Chiến thuật giao dịch, điểm mua, điểm bán, điểm cắt lỗ sẽ có chi tiết trong báo cáo phân tích đầu tư của chúng tôi. Quý nhà đầu tư có thể liên hệ để được dùng thử báo cáo phân tích miễn phí trong 1 tháng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.