HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Hiện tại MWG đang được giao dịch trong khoảng giá với hỗ trợ tại 79,6 và kháng cự là 91,0. Nhịp tăng gần đây có thể được xem là nhịp hồi phục sau pha giảm mạnh, và mình kỳ vọng đà hồi phục này sẽ còn tiếp tục tới khoảng giá 87,000 trước khi có thể quay lại với xu hướng giảm. Về kĩ thuật, hiện tại có thể chưa phải mức giá tốt để mua vào cổ phiếu này.
Tuy nhiên kết quả kinh doanh quý 1/2019 của MWG là rất khả quan. Với tăng trưởng doanh số ở các cửa hàng là 5% cộng với thị phần cũng được gia tăng.
Chuỗi Bách Hoá Xanh cũng có nhiều kết quả tích cực khi biên lợi nhuận gộp tăng.
Những ý tưởng mới như bán đồng hồ tại các cửa hàng sẽ góp phần thúc đẩy doanh số. Cá nhân mình nhìn nhận đây thực sự là một cổ phiếu đáng mua để đầu tư.
Bình luận:
Đang theo đúng kịch bản ae đợi giá tốt mua vào nhé

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.