hoangvuanh7693

Thời điểm thích hợp để mua vào

Giá lên
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Việc phân tích cơ bản về công ty MWG thì mình đã làm rồi, chỉ cần đợi mức giá phù hợp để mua vào thôi. Và ở thời điểm hiện tại có 2 vùng giá mà mọi người có thể mua vào và nắm giữ lâu dài như trong hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.