HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Ở mức PE khoảng 13.x hiện tại, giá MWG vẫn đang phù hợp với biến động trong quá khứ (quanh mức bình quân dài hạn):

Dưới đây là kết quả định giá của GoValue theo các kịch bản:

#Base: 116k
#Conservative: 90.3k
#Worst: 65k

GoValue đánh giá MWG đều đang “đứng vững” về mọi mặt, kể cả với sự cạnh tranh khốc liệt từ TMĐT. Đồng thời, MWG đang có 1 Ban lãnh đạo tuyệt vời có tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết liệt trong thực thi.

Bạn sẽ rất khó tìm thấy 1 cổ phiếu nào tuyệt vời như vậy để nắm giữ dài hạn.

Tuy nhiên, với mức giá hiện tại 89.100 đồng/cổ phiếu, mặc dù đã thấp hơn so với kịch bản kỳ vọng (#Base) của GoValue khoảng 33% nhưng cân đối với rủi ro khi giảm giá ở những kịch bản xấu thì…

…tỷ lệ win-loss nếu mua MWG ở thời điểm này chỉ khoảng 1.3.

Vì thế GoValue khuyến nghị OBSERVE (QUAN SÁT) đối với MWG ở thời điểm hiện tại, nhưng bạn có thể tích lũy ngay MWG ở mức giá thấp hơn 83.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ win-loss khoảng 2.x.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.