HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Thế giới di động
Đóng lệnh: dừng lỗ