KentDO

MWG- Ngưng mua- Mục tiêu ngắn hạn 94.8(+2.51%)

HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Mã cổ phiếu MWG ; sàn HOSE; Thế giới di động .
Giá hiện tại 92.5; KLGD 0.37 triệu CP; Giá trị GD 34.51 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Chúng tôi đánh giá trạng thái hiện tại của MWG là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;; nhà đầu tư có thể thực hiện NGƯNG MUA. Chúng tôi dự kiến giá mục tiêu có thể đạt 94.81874(2.51%) với xu hướng vận động giá tích cực và giá dự kiến cũng có thể đạt 84.1(-9.08%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 79.23(-14.35%) đối với kịch bản bất lợi…

Thanh khoản
Đánh giá yếu tố thanh khoản của cổ phiếu MWG có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 61.56 tỷ đồng; thanh khoản tương đối cao; thanh khoản của cổ phiếu hiện đang Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Kháng cự gần nhất của MWG là 94.81874 ; chịu thêm tác động từ mức kháng cự mạnh tại **** ;trong trường hợp thì trường kém tích cực, nhà đầu tư lưu ý mức hỗ trợ gần tại 84.1 và cũng nên lưu ý mức hỗ trợ mạnh của cổ phiếu tại 79.23 . Mức giá hợp lý có thể xem xét mua lại cổ phiếu tại mốc 87.48.

Các đánh giá từ Mô hình
Mô hình tín hiệu của chúng tôi hiện tại là đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu MWG . Qua các kỳ thì xu hướng vận động giá của cổ phiếu tương ứng là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Chúng tôi nhận định cổ phiếu hiện tại đang vận động trong một vùng giá An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu MWG duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO – Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán



Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.