trieutv

Thế Giới Di Động (MWG) điều chỉnh về 122

Giá xuống
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Khi quan sát đồ thị MWG ta thấy đã hình thành đủ sóng đẩy kết thúc tại mức giá 134 và sóng điều chỉnh ABC đang diễn ra với sóng A đang dần hình thành.
*** Sóng ABC màu xanh lá

Sóng ABC này có thể kết thúc tại mức giá quanh 122 là nơi sóng 4 của sóng đẩy trước đó. Các bạn có thể nhìn thấy trên đồ thị.

Đỉnh cũ tháng 7 trở thành hỗ trợ quan trọng cho đợt tăng mới tại mức giá 119.
-----

Giải ngân mua mới tạm thời nên đợi thêm khi thị trường có tín hiệu rõ ràng.

Donate to me through My Binance ID: 81615518
📱Tiktok: www.tiktok.com/@trieu.tv
📱Crypto: t.me/trieutv_official
Crypto:
💵BingX: bit.ly/434HR7z
💵ByBit: bit.ly/42YSUzd
💵Binance: bit.ly/3NLO82t
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.