ModernDow

Chiến lược giao dịch MWG - Ngày 16/08/2018

Giá lên
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
* Phân tích dựa trên quan điểm hộp Darvas + kháng cư hỗ trợ *
- MWG mục tiêu ngắn hạn 125k
- Bán khi phá vỡ đường giá 110k dưới hộp