xuanhaimmoer

NANO/BTC - Chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo trong ngắn hạn

BINANCE:NANOBTC   Nano / Bitcoin
Chúng ta có mức tăng tốt từ đáy trong thời gian qua và vùng tích lũy tốt ở đáy cuối cùng.

Hy vọng lần này NANO có thể trở tăng trưởng từ vùng này.

Mục tiêu đã có trên biểu đồ, chúc may mắn mọi người !