Mrtap

NANO/BTC

Giá lên
BINANCE:NANOBTC   Nano / Bitcoin
Ở biểu đồ h1 sau khi phá trend line đi lên và hồi giá về đường fibo 0.236 xu hướng tiếp theo giá có thể sẽ hồi tiếp về đường 0.382 và sau đó tiếp tục tăng...