Phamdong1969

NAS/BTC đang cho xu hướng tăng

Giá lên
BINANCE:NASBTC   Nebulas / Bitcoin
đồ thị ngày của cặp giao dịch NAS/ BTC đang tạo một trend tăng giá hình parabol
Mô hình nay hỏng khi có giá đóng dưới 0.0000614
Kháng cự của Nas tại 0.000081 - 0.000095
Hỗ trợ tại ; 0.0000623 - 0.0000614